top of page
Algemene voorwaarden “HELLO ISAAN”

"HELLO ISAAN" is een product van Oriental Travel Thailand Co. Ltd. en geregistreerd onder de Thaise wetgeving voor reizen en een officieel lid van TAT (Tourist Authority of Thailand) en ATTA (Association of Thai Travel Agents). De organisatie is gevestigd in Bangkok en voldoet volledig aan de wetgeving in Thailand.

 

Verantwoordelijkheid

“HELLO ISAAN” is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Indien een bepaald onderdeel niet conform de afspraken kan worden uitgevoerd en u dit duidelijk aan “HELLO ISAAN” heeft medegedeeld, zal “HELLO ISAAN” zorg dragen voor de uitvoering van de overeenkomst conform de afspraken. Dit tenzij het onmogelijk is of zulke hoge kosten met zich meebrengt dat u dit redelijkerwijs niet van hen kunt verlangen. Wanneer een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden geleverd, zal “HELLO ISAAN” ervoor zorgen dat er  geschikte alternatieven van ten minste gelijkwaardige kwaliteit beschikbaar zijn. Gedurende de periode dat de reisovereenkomst niet wordt uitgevoerd overeenkomstig hetgeen u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten, en indien de aangeboden alternatieven van mindere kwaliteit zijn, zal “HELLO ISAAN” een passende prijsverlaging aanbieden. U heeft echter het recht de voorgestelde alternatieven af ​​te wijzen als deze niet vergelijkbaar zijn met hetgeen is overeengekomen in de reisovereenkomst. Als het aangeboden alternatief van mindere kwaliteit is, kunt u het afwijzen als de aangeboden prijsverlaging onvoldoende is. Indien de tekortkoming aanmerkelijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en de organisator deze niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen, mag u de overeenkomst kosteloos ontbinden.  
 

“HELLO ISAAN” is niet aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van een verbintenis indien deze aan u is toe te rekenen, een gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een niet door “HELLO ISAAN” ingeschakelde derde partij. Niettemin zal “HELLO ISAAN” zich bij veranderende omstandigheden buiten hun schuld altijd inspannen om in onderling en redelijk overleg met de klant een zo goed mogelijke service en oplossing te bieden.

 

Overeenkomst en aansprakelijkheid

Door een programma of een excursie bij ons te boeken, gaat u ermee akkoord dat u onze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en zult naleven. Per boeking wordt de persoon wiens naam op de excursievoucher staat, beschouwd als de "Party Leader", die verantwoordelijk is om de rest van de medereizigers te informeren over alle informatie met betrekking tot uw reservering zijnde: wat is inbegrepen, excursies, transfers, uitsluitingen en alle overige relevante informatie.

 

Boekingsinformatie

Bij het maken van een boeking moet u 18 jaar of ouder zijn en de bevoegdheid hebben om deze algemene voorwaarden namens alle leden van uw gezelschap te accepteren. Alle correspondentie en documenten worden aan u, de “Partijleider” gestuurd of gegeven. U begrijpt en erkent dat “HELLO ISAAN” uitsluitend optreedt als organisator voor de overeengekomen boekingen. Alleen vouchers welke afgegeven door “HELLO ISAAN” worden geaccepteerd. Mochten er onverhoopt andere namen op worden vermeld, dan dient u dit onmiddellijk door te geven zodat “HELLO ISAAN” actie kan ondernemen waardoor problemen kunnen worden voorkomen.
 

“HELLO ISAAN” stelt alles in het werk om nauwkeurige informatie van goede kwaliteit te verstrekken. We voeren regelmatig inspecties uit en besteden deze alleen uit aan touroperators die substantieel bewijs kunnen leveren van de juiste vergunningen, verzekeringen en andere documentatie die nodig is om volgens de wet in het Koninkrijk Thailand te opereren. U accepteert echter dat het voor ons niet altijd mogelijk is om dagelijks continu onderzoek te doen en de kwaliteit van de dienstverlening van providers en hun partners te garanderen. Zodra wij echter bepaalde onregelmatigheden constateren die niet passen bij de kwaliteit van onze excursies en programma's, zullen wij direct maatregelen nemen en ons uiterste best doen om alle problemen op te lossen. Met betrekking tot het bovenstaande stemt u ermee in om “HELLO ISAAN” niet verantwoordelijk te houden voor enige schade, inclusief persoonlijk letsel en financieel verlies, als gevolg van eigen nalatigheid of andere acties of inactiviteit welke niet vallen onder de programma onderdelen zoals overeen gekomen bij boeking.

 

Uitvoering

“HELLO ISAAN” draagt zorg voor een goede uitvoering van excursie en programma's voor al onze gasten. We behouden ons eveneens het recht voor om boekingen te weigeren in het geval we een partijlid ongeschikt vinden voor de gevraagde excursie. Zwangere vrouwen zijn bijvoorbeeld niet geschikt voor speedboottochten, ziplinen enz. vanwege de risico's die eraan verbonden zijn.

 

Voltooi boeking, betaling en uitgifte van documenten

Boekingen die via onze website worden gemaakt, moeten vooraf volledig worden betaald via I-Deal, Bankoverschrijving, American Express, VISA of Master Card. Last-minute betalingen op de dag van aankomst worden mogelijk niet geaccepteerd en moeten worden besproken.

Zodra de betaling voor uw boeking is verwerkt ontvangt u een geldige voucher. Het is in uw eigen belang dat u de gegevens, zoals de juiste namen, datums van programma’s en geboortedatum op vouchers en tickets zelf goed controleert. Elke afwijking moet onmiddellijk aan ons worden gemeld. Bij geen meldingen worden de details op de voucher verondersteld correct te zijn en bevestigd door u, de "Partijleider". U bent verantwoordelijk voor het bewaren van de originele voucher welke u bij hotels en programma onderdelen dient te tonen.

 

Verlies van voucher

Indien u een voucher bent verloren dient u dit meteen aan ons te melden. Bij het niet tonen van vouchers kan het namelijk zijn dat u bij hotels niet kunt inchecken en u op bepaalde excursies niet wordt toegelaten. Direct melden is dus belangrijk zodat wij in uw belang zorg kunnen dragen voor het verloop van het programma.

U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van alle overige en persoonlijke uitgaven welke niet genoemd in het programma en dus niet het reisschema staan ​​(bijv. alcoholische dranken, niet vermelde maaltijden etc.) en stemt ermee in om ter plaatse te betalen voor persoonlijke uitgaven of diensten die door uw gezelschap worden gebruikt en die niet zijn inbegrepen in de prijs van het door uw geboekte programma.

 

Wijzigingen in het gepubliceerde schema en reisschema

U stemt ermee in en accepteert dat alle excursie en programmaroutes kunnen variëren als gevolg van getijden- en weersomstandigheden zonder voorafgaande kennisgeving. De uitvoerders zijn ervaren en eventuele wijzigingen zijn voor uw eigen veiligheid en comfort tijdens de reis.

 

Ophaaltijden

U draagt er zorg voor om altijd op tijd aanwezig te zijn. Indien u niet op tijd aanwezig bent kan het zijn dat het door uw geboekte programma van die dag niet meer kan worden uitgevoerd. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor u niet op tijd aanwezig kunt zijn, neemt u dan direct contact met ons op. “Hello Isaan” zal dan alsnog een zo goed mogelijke oplossing zoeken.
 

U dient bij ophaaltijden rekening te houden met een interval van 15 min. Bijvoorbeeld, wanneer de gids of chauffeur niet op tijd aanwezig zijn, wacht u dan nog 15 minuten. Mochten ze er dan alsnog niet zijn, neem dan direct contact met ons op.

 

Annulering door de klant

Wij volgen de voorwaarden zoals opgesteld door de ANVR.

 

Annulering door “Hello Isaan”:

“Hello Isaan” behoudt zich het recht voor om elke tour op elk moment voor vertrek te annuleren indien hier een goede reden voor is zoals bijvoorbeeld door weersomstandigheden waardoor het programma niet veilig kan worden uitgevoerd, politieke onrust en/of andere omstandigheden die als overmacht of een “act of God” worden beschouwd.

 

Wijzigingen in uw boeking

Wijzigingen worden in bijna alle gevallen zonder kosten doorgevoerd en worden eveneens geen administratie kosten voor gerekend.

 

Reisverzekering

De onder de Thaise wetgeving vallende reisorganisaties bieden een basisongevallenverzekering voor alle activiteiten en excursies, doorgaans tot 1.000.000, -- baht per ongeval (kan variëren).
 

We adviseren u ten zeerste aan om daarnaast een adequate reisverzekering af te sluiten om uw eigendommen en reisinvesteringen te beschermen. De polis moet dekking omvatten voor diefstal en schade aan persoonlijke eigendommen en eigendommen van derden, reisannuleringen, ontbrekende reisverbindingen, onderbreking of vertraging om medische redenen, werk-, weersomstandigheden of natuurrampen, evenals bootreizen en  avontuur activiteiten, indien relevant. Mogelijk wilt u ook uitgebreide medische diensten opnemen om internationale standaardgezondheidszorg en repatriëring te dekken.

 

Bereikbaarheid en serviceverlening

“Hello Isaan” is ten allen tijde 24 uur per telefoon makkelijk bereikbaar zowel in het Engels als in het Nederlands. Dat betekent dat wij dag en nacht hulp en bijstand kunnen verlenen indien nodig. Geen call centra of lastige (robot) chats en ook geen lange wachtlijnen! Wij zijn woonachtig en gevestigd in Thailand en kunnen u altijd snel van dienst zijn zoals het hoort! Service never stops!

bottom of page